Tag Archives: phat Di Lac

tuonggo.org

Ý nghĩa giá trị nghệ thuật của tượng gỗ

     Trong thực tế, những bức tượng gỗ và tượng đồng thuộc về giá trị nghệ thuật Phật giáo là như nhau, nhưng vì tính chất đặc biệt của vật chất, dễ bảo quản, thỉnh thoảng xuất hiện nhiều hơn trong lĩnh vực điện ảnh. Giá tổng thể là không cao, nhưng vẫn có [...]

Tượng gỗ Phật Di lặc – Giải pháp phong thủy

Có rất ít phương pháp phong thủy  chữa trị phổ biến và phổ quát trong mọi việc – như Đức Phật Di lặc. Được sử dụng như một cách chữa bệnh phong thủy mang lại may mắn, thịnh vượng, thành công, hạnh phúc, sức khỏe tốt ( chỉ cần nói cho tất cả mọi thứ [...]

NĂM YẾU TỐ PHONG THỦY TRONG KINH DỊCH

Năm yếu tố hình thức của phong thủy phân loại các khía cạnh khác nhau của thiết kế nội thất và phong thủy tác phẩm nghệ thuật theo mối quan hệ của họ cho các lực lượng chủ yếu trong tự nhiên. Năm yếu tố phong thủy của Trung Quốc là gỗ, lửa, đất, kim [...]

Tượng gỗ phong thủy phật Di Lặc – Ý nghĩa của nụ cười

Tượng gỗ Phật Di lặc “Bụng trống năng dung, dung những điều khó dung trong thiên hạ Miệng lớn hay cười, cười những việc khó cười trong thế gian.” Nụ cười của đức Di-lặc là nụ cười hoan hỷ bất diệt, tâm hồn của đức Di-lặc là tâm hồn bao dung không bờ bến. Và, [...]