Tag Archives: tuong go dep

Kỳ Lân

Ý nghĩa các biểu tượng và tượng trong phong thủy

Ký hiệu và Tượng Phong Thủy 1. Gương Bát Quái: Gương Bát quái được cho là một bùa hộ mệnh bảo vệ mạnh mẽ sẽ làm chệch hướng các ảnh hưởng tiêu cực hoặc có hại. Nó không phải là để được sử dụng bên trong, trừ khi chúng được cài đặt chỉ phải đối [...]

Các loại hình Tượng Phật

Trước khi bạn thực hiện lựa chọn bức tượng của Đức Phật, hãy xem xét các loại khác nhau của các bức tượng để chọn cho phù hợp. Mỗi bức tượng có một ý nghĩa khác nhau và vị trí đặt khác nhau trong nhà và sân vườn. Tượng Phật ngồi thiền. Phong cách bức [...]

NĂM YẾU TỐ PHONG THỦY TRONG KINH DỊCH

Năm yếu tố hình thức của phong thủy phân loại các khía cạnh khác nhau của thiết kế nội thất và phong thủy tác phẩm nghệ thuật theo mối quan hệ của họ cho các lực lượng chủ yếu trong tự nhiên. Năm yếu tố phong thủy của Trung Quốc là gỗ, lửa, đất, kim [...]